دانش
صفحه اصلی > دانش > محتوای
تخم شاه دانه
- Feb 06, 2018 -

Hulledتخم شاه دانه و یا قلب کنفhulledدانه گیاه کنفی یاکانابیس ساتیواLآندر واقع یکی از بیشترین به طور گسترده ای مورد استفاده و متنوع محصولات زراعی صنعتی در جهان است. الیاف آن طولانی ترین و با دوام ترین از همه الیاف طبیعی در نظر گرفته و حتی می تواند بدون کشنده علف کش ها و آفت کش ها رشد کرده.دانه حاوی مقدار غنی از اسید چرب ومقدار بسیار کم از THC(بیش از 0.2 ppm)و برای بسیاری از محصولات تجاری تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.این استامن و بسیار سالم به غذا خوردن.