دانش
صفحه اصلی > دانش > محتوای
چرا کنف پروتئین ایده آل است؟
- Feb 02, 2018 -

کنف دوست محیط زیست است. سریع رشد می کند جذب سطوح بالای دی اکسید کربن اتمسفر به آن الیاف سلولزی. همچنین تقریبا زباله عاری از تقریبا هر بخشی از گیاه مفیدی می تواند پردازش.

Hemp protein powder 90.jpg

پروتئین، 66% edestin (گلوبولین فعال زیستی پروتئین که آسان هضم است)--بیش از هر گیاهی دیگر است! یک وعده 15 گرم پروتئین خام آلی و 8 گرم فیبر در هر وعده را فراهم می کند (32% DV). شاه همه 9 اسید آمینه ضروری, با پاداش خوب برای شما اسیدهای چرب ضروری است.


کنف پروتئین پودر

تخم شاه دانهیک جفت: نه

بعدی: دانه کنف چیست؟