کاهش وزن
کاهش وزن
پودر برگ Senna

پودر برگ Senna

نام محصول: عصاره سنا برگ
منبع گیاه شناسی: Cassia angustifolia vahl
مشخصات: سنوئید 20٪
قسمت...

عصاره خالص Garcinia Cambogia

عصاره خالص Garcinia Cambogia

نام محصول: عصاره Garcinia Cambogia
نام مستعار: Garcinia Cambogia عصاره خالص / Garcinia Cambogia کاهش وزن / عصاره Garcinia /...

عصاره چای خالص Pu-erh

عصاره چای خالص Pu-erh

نام محصول: عصاره چای Pu'er
منبع گیاه شناسی: Camellia assamica (Mast.) Chang
مشخصات: 15٪ -20٪ پلی فنول...